Сделать заказ
Иосиф Бродский и живопись Эдуарда Вюйяра.
Шифр: 03-052

Шимак-Рейферова Ядвига

Иосиф Бродский и живопись Эдуарда Вюйяра.

Репринт: Studia Rossica V / Pod red. Wiktora Skrundy. Warszawa : Wydawnictwo "Studia Rossica", 1997. - S. 199-209.

Czytając Brodskiego.
Шифр: 50-030

Szymak-Reiferowa Jadwiga

Czytając Brodskiego.

Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1998. - 246 s.

Josif Brodski w Polsce.
Шифр: 50-037

Szymak-Reiferowa Jadwiga

Josif Brodski w Polsce.

Репринт: Studia Rossica III. Literatura rosyjska na emigracji. Współcześni pisarze rosyjscy w Polsce. Frazeologia i frazeografia : Materiały konferencji naukowej (9-10 listopada 1995 r.). Warszawa : Wydawnictwo "Studia Rossica", 1996. - S. 207-219.

Josif Brodski.
Шифр: 50-023

Szymak-Reiferowa Jadwiga

Josif Brodski.

Katowice : Śląsk, 1993 - 120 s. (Sylwetki pisarzy XX wieku).

Przekład jako lekcja interpretacji.
Шифр: 50-036

Szymak-Reiferowa Jadwiga

Przekład jako lekcja interpretacji.

Репринт: Przegląd rusycystyczny. Zeszyt 1-2 (69-70), 1995. S. 37-50.

Как работает стихотворение Бродского : Из исследований славистов на Западе : [Сб. статей].
Шифр: 03-011

Как работает стихотворение Бродского : Из исследований славистов на Западе : [Сб. статей].

М. : Новое лит. обозрение, 2002. - 304 с. - (Новое литературное обозрение. Научное приложение. Вып. 36).

O Brodskim. Studia szkice refleksje.
Шифр: 50-024

O Brodskim. Studia szkice refleksje.

Katowice : Śląsk, 1993 - 174 s.

Sylwetki współczesnych pisarzy rosyjskich.
Шифр: 50-029

Sylwetki współczesnych pisarzy rosyjskich.

Katowice: Śląsk, 1994. 240 s.

Архив Шимак-Рейферова Я.
Шифр: Ф. 1. Оп. 1. Ед. хр. 375

Шимак-Рейферова Я.

Количество листов: 10

Крайние годы: 1995-2010

Архив Шимак-Рейферова Я.
Шифр: Ф. 1. Оп. 9. Ед. хр. 734

Шимак-Рейферова Я.

Количество листов: 19

Крайние годы: 1996

Архив От составителя
Шифр: Ф. 1. Оп. 6. Ед. хр. 2. Док. 1

От составителя

Количество листов: 16

Крайние годы: 2008

Архив
Шифр: Ф. 1. Оп. 13. Ед. хр. 1. Док. 09

"Urodziny Brodskiego w Sosnowcu". Uniwersytet Śląski, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej. Sosnowiec, Polska. 24 maja 2000.

Количество листов: 1

Крайние годы: 2000

Архив Шимак-Рейферова, Ядвига. Человек все время от чего-то уходит. 1990. 19 октября. [Год интервью: 1990].
Шифр: Ф. 1. Оп. 5. Ед. хр. 3 Док. 07

Шимак-Рейферова, Ядвига. Человек все время от чего-то уходит. 1990. 19 октября. [Год интервью: 1990].

Количество листов: 1

Крайние годы: 1990

Архив Bołotova, Ludmiła; Szymak-Reiferowa, Jadwiga. U słyszałem własne wiersze // Przekroj. 4.07.1993. P. 7. [Год интервью: 1993].
Шифр: Ф. 1. Оп. 5. Ед. хр. 3 Док. 29

Bołotova, Ludmiła; Szymak-Reiferowa, Jadwiga. U słyszałem własne wiersze // Przekroj. 4.07.1993. P. 7. [Год интервью: 1993].

Количество листов: 7

Крайние годы: 1993-1997